Hvad er upcycling?

Upcycling går ud på, at materielle ressourcer ikke bliver til affald, når de har været brugt – eller produceret, men ikke bliver solgt. Ved upcycling-tankegangen er der faktisk ikke noget, som hedder affald: alt er ressourcer, som kører i en cyklus og dermed er der ikke noget affald, der ender til forbrænding. Vi har de ressourcer, vi har og dem fortsætter vi med at bruge i en eller anden form.

Hvorfor skal ressourcer helst ikke ende som affald?

Det er ikke fordi, at forbrænding af affald kun er en dårlig ting. Vi benytter varmeressourcen ved forbrænding til fx opvarming i hjemmene med fjernvarme. Men forbrænding af affald afgiver en masse CO2. Faktisk forventes forbrændingsanlæggene alene at stå for 1,5 mio. tons CO2. Det svarer til 3,6 % af de nationale udledninger. Uden yderligere tiltag forventes affaldssektoren at udlede omkring 2,4 mio. ton CO2 i 2030, hvilket svarer til ca. 5,7 pct. af de nationale udledninger af drivhusgasser, ifølge Klima, Energi- og Forsyningsministeriet.

Det er derfor værd at overveje, hvad og hvorfor vi smider ud – og hvordan det i stedet kan upcycles. En længere levetid på produkter, der ikke ender i skraldespanden, betyder mindre affald og deraf mindre CO2-udledning.

MAKRAM er en løsning til at undgå at gøre dine produkter i dit hjem til affald. Giv dem et nyt eller længere liv ved at makramme dem!

Scroll til toppen